Публикации

Jānis Dzanuškāns

J.Dzanuškāns piedalās «Aktuālo ziņu TOP 7» “Rīga TV24″ raidījums | 17.09.2014.

J.Dzanuškāns piedalās «Jūsu tiesības» “Rīga TV24″ raidījums, tēma: personas datu aizsardzība | 13.08.2014.

J.Dzanuškāns piedalās «Jūsu tiesības» “Rīga TV24″ raidījums, tēma: pagaidu aizsardzība pret vardarbību | 17.07.2014.

J.Dzanuškāns “Valsts ambīcijas augstākas par cilvēku dzīvībām?” portāls Delfi.lv | 28.04.2014.

I.Raiskuma «Vīrietis bez vājībām» žurnāls “OK!” Nr. 33, 34.-38.lpp. | 07.02.2014.

J.Dzanuškāns «Mediācija – mūsdienīga strīdu risināšanas metode?» portāls Kasjauns.lv | 01.07.2013.

«J.Dzanuškāns: galvenais – augsta profesionalitāte un uzticēšanās» žurnāls «Platinum», 62.-63. lpp | pavasaris 2012. (krievu valodā)

J.Dzanuškāns «Pedagogs – paraugs sabiedrībai bez aizdomu ēnas» “Latvijas Vēstnesis», pielikums «Jurista Vārds» | 20.03.2012.

J.Dzanuškāns «Klientu kartes interesē ne tikai klientus» portāls Delfi.lv | 16.03.2012.

J.Dzanuškāns «Pašvaldību funkcijas izglītības nodrošināšanā Izglītības likuma kontekstā» Latvijas Pašvaldību savienības izdevums «Logs» Nr. 1 (199), 16.-17.lpp. | 01.2012.

J.Dzanuškāns «Pedagogs bez šaubu ēnas, vai ar iespēju mainīties?» laikraksts «Izglītība un kultūra» | 08.12.2011.

J.Dzanuškāns «Cīņai pret parādniekiem veidos «melno sarakstu»» portāls Tvnet.lv | 28.11.2011.

J.Dzanuškāns «Personas datu drošības aspekti izglītības jomā» Latvijas Pašvaldību savienības izdevums «Logs» Nr. 10 (196), 20.-21.lpp. | 10.2011.

D.Bērziņa «Personas datu drošības aspekti arī izglītības jomā» intervija ar Jāni Dzanuškānu laikraksts «Izglītība un kultūra» Nr. 38 (368), 11.lpp. | 06.10.2011.

J.Dzanuškāns «Vai pamatizglītība iegūstama bez maksas?» portāls Tvnet.lv | 08.09.2011.

J.Dzanuškāns «Atbalsts sociāli neaizsargātiem studentiem – vienlīdzības vai diskriminācijas veicināšana?» portāls Delfi.lv | 02.09.2011.

J.Dzanuškāns «Atbalsts sociāli neaizsargātiem studentiem – vienlīdzības vai diskriminācijas veicināšana?» laikraksts «Izglītība un kultūra» Nr. 32 (362), 2.-3.lpp. | 25.08.2011.

J.Dzanuškāns «Vai pamatizglītība iegūstama bez maksas?» Latvijas Pašvaldību savienības izdevums «Logs» Nr. 8 (193), 14.-15.lpp. | 08.2011.

J.Dzanuškāns «Vai pamatizglītība iegūstama bez maksas?»laikraksts «Izglītība un kultūra» Nr. 26 (356), 2.lpp. | 14.07.2011.

«Jurista aicina būt piesardzīgiem sociālajos tīklos» portāls Tvnet.lv | 02.02.2011.

«Jurists aicina būt piesardzīgiem, darbojoties sociālajos tīklos» portāls Diena.lv | 2.02.2011.

«Jurists aicina cilvēkus ievērot piesardzību, darbojoties sociālajos tīklos» Cēsu un Vidzemes novada ziņu portāls eDruva.lv | 2.02.2011.

T.Tauberts «10 jautājumi Jānim Dzanuškānam» žurnāls «Kapitāls» Nr. 156, 82.-83.lpp. | 12.2010.

Guna Kaminska

G.Kaminska «Par advokāta izslēgšanu no advokatūras. Komentārs par Administratīvās rajona tiesas spriedumu» «Latvijas Vēstnesis», pielikums «Jurista Vārds» | 20.10.2009.

G.Kaminska «Mācība, ko var gūt no krimināltiesību salīdzinājuma» «Latvijas Vēstnesis», pielikums «Jurista Vārds» | 12.09.2006.

G.Kaminska «Vēsturisks, bet aktuāls ieskats Latvijas krimināltiesībās» «Latvijas Vēstnesis», pielikums «Jurista Vārds» | 13.12.2005.

G.Kaminska «Krimināltiesības: zinātne un prakse» «Latvijas Vēstnesis», pielikums «Jurista Vārds» | 29.04.2003.

G.Kaminska «Ētikas nozīme advokātiem» Krājums «Advokātu ētikas problēmas», Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Rīga, Tiesu namu aģentūra | 2003.

G.Kaminska «Tiesu runas problēmas. Metodisks materiāls advokātiem krimināllietās» Rīga, TNA | 2002.

G.Kaminska «Tiesu runas kā publiskas runas sagatavošana un izpildījums. Metodisks materiāls advokātiem» Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 2000.

G.Kaminska «Aizstāvības runa krimināllietā. Metodisks materiāls» Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 1995.

Mareks Šīrants

Kredīta tiesisko attiecību formu jēdzieni Latvijas likumdošanā LPA Raksti Nr.5 | 1998.

Terminoloģijas un fiziskas personas tiesiskā statusa problēmas Latvijas Republikas uzņēmējdarbības likumdošanā Starptautiskā zinātniskā konference «Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte», rakstu krājums. «Biznesa augstskola Turība» | 1999.

Fiziskās personas statusa problēmas civiltiesiskajās attiecībās Latvijas likumdošanā LPA Raksti Nr.6 | 1999.

«Uzņēmējdarbības likumdošanas loma administratīvo aktu izdošanā Administratīvā un kriminālā justīcija Nr.3 | 1999.

Ārvalstnieka iespējas vadīt savu viena īpašnieka uzņēmumu Latvijas Republikā Zinātniski praktiskās konferences “Mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums” ziņojumi | 2000.

Artis Stucka

Latvijas Republikas Satversmes 107. panta komentārs (sadarbībā ar M. Badovski) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. Ringolda Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 503.-526.lpp | 2011.

Administratīvās tiesības. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums. 352 lpp, Rīga: Juridiskā koledža | 2009.

Jānis Strencis

J.Strencis Viedoklis par kadastrālajām vērtībām un atbilde VZD portāls Delfi.lv | 31.07.2020.