Publikācijas

Jānis Dzanuškāns

J.Dzanuškāns piedalās “Aktuālo ziņu TOP 7” “Rīga TV24″ raidījums | 17.09.2014.

J.Dzanuškāns piedalās “Jūsu tiesības” “Rīga TV24″ raidījums, tēma: personas datu aizsardzība | 13.08.2014.

J.Dzanuškāns piedalās “Jūsu tiesības” “Rīga TV24″ raidījums, tēma: pagaidu aizsardzība pret vardarbību | 17.07.2014.

J.Dzanuškāns “Valsts ambīcijas augstākas par cilvēku dzīvībām?” portāls Delfi.lv | 28.04.2014.

I.Raiskuma “Vīrietis bez vājībām” žurnāls “OK!” Nr. 33, 34.-38.lpp. | 07.02.2014.

J.Dzanuškāns “Mediācija – mūsdienīga strīdu risināšanas metode?” portāls Kasjauns.lv | 01.07.2013.

“J.Dzanuškāns: galvenais – augsta profesionalitāte un uzticēšanās” žurnāls “Platinum”, 62.-63. lpp | pavasaris 2012. (krievu valodā)

J.Dzanuškāns “Pedagogs – paraugs sabiedrībai bez aizdomu ēnas” “Latvijas Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds” | 20.03.2012.

J.Dzanuškāns “Klientu kartes interesē ne tikai klientus” portāls Delfi.lv | 16.03.2012.

J.Dzanuškāns “Pašvaldību funkcijas izglītības nodrošināšanā Izglītības likuma kontekstā” Latvijas Pašvaldību savienības izdevums “Logs” Nr. 1 (199), 16.-17.lpp. | 01.2012.

J.Dzanuškāns “Pedagogs bez šaubu ēnas, vai ar iespēju mainīties?” laikraksts “Izglītība un kultūra” | 08.12.2011.

J.Dzanuškāns “Cīņai pret parādniekiem veidos “melno sarakstu”” portāls Tvnet.lv | 28.11.2011.

J.Dzanuškāns “Personas datu drošības aspekti izglītības jomā” Latvijas Pašvaldību savienības izdevums “Logs” Nr. 10 (196), 20.-21.lpp. | 10.2011.

D.Bērziņa “Personas datu drošības aspekti arī izglītības jomā” intervija ar Jāni Dzanuškānu laikraksts “Izglītība un kultūra” Nr. 38 (368), 11.lpp. | 06.10.2011.

J.Dzanuškāns “Vai pamatizglītība iegūstama bez maksas?” portāls Tvnet.lv | 08.09.2011.

J.Dzanuškāns “Atbalsts sociāli neaizsargātiem studentiem – vienlīdzības vai diskriminācijas veicināšana?” portāls Delfi.lv | 02.09.2011.

J.Dzanuškāns “Atbalsts sociāli neaizsargātiem studentiem – vienlīdzības vai diskriminācijas veicināšana?” laikraksts “Izglītība un kultūra” Nr. 32 (362), 2.-3.lpp. | 25.08.2011.

J.Dzanuškāns “Vai pamatizglītība iegūstama bez maksas?” Latvijas Pašvaldību savienības izdevums “Logs” Nr. 8 (193), 14.-15.lpp. | 08.2011.

J.Dzanuškāns “Vai pamatizglītība iegūstama bez maksas?”laikraksts “Izglītība un kultūra” Nr. 26 (356), 2.lpp. | 14.07.2011.

“Jurista aicina būt piesardzīgiem sociālajos tīklos” portāls Tvnet.lv | 02.02.2011.

“Jurists aicina būt piesardzīgiem, darbojoties sociālajos tīklos” portāls Diena.lv | 2.02.2011.

“Jurists aicina cilvēkus ievērot piesardzību, darbojoties sociālajos tīklos” Cēsu un Vidzemes novada ziņu portāls eDruva.lv | 2.02.2011.

T.Tauberts “10 jautājumi Jānim Dzanuškānam” žurnāls “Kapitāls” Nr. 156, 82.-83.lpp. | 12.2010.

Guna Kaminska

G.Kaminska “Par advokāta izslēgšanu no advokatūras. Komentārs par Administratīvās rajona tiesas spriedumu” “Latvijas Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds” | 20.10.2009.

G.Kaminska “Mācība, ko var gūt no krimināltiesību salīdzinājuma” “Latvijas Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds” | 12.09.2006.

G.Kaminska “Vēsturisks, bet aktuāls ieskats Latvijas krimināltiesībās” “Latvijas Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds” | 13.12.2005.

G.Kaminska “Krimināltiesības: zinātne un prakse” “Latvijas Vēstnesis”, pielikums “Jurista Vārds” | 29.04.2003.

G.Kaminska “Ētikas nozīme advokātiem” Krājums “Advokātu ētikas problēmas”, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Rīga, Tiesu namu aģentūra | 2003.

G.Kaminska “Tiesu runas problēmas. Metodisks materiāls advokātiem krimināllietās” Rīga, TNA | 2002.

G.Kaminska “Tiesu runas kā publiskas runas sagatavošana un izpildījums. Metodisks materiāls advokātiem” Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 2000.

G.Kaminska “Aizstāvības runa krimināllietā. Metodisks materiāls” Latvijas Zvērinātu advokātu padome | 1995.

Mareks Šīrants

Kredīta tiesisko attiecību formu jēdzieni Latvijas likumdošanā LPA Raksti Nr.5 | 1998.

Terminoloģijas un fiziskas personas tiesiskā statusa problēmas Latvijas Republikas uzņēmējdarbības likumdošanā Starptautiskā zinātniskā konference “Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte”, rakstu krājums. “Biznesa augstskola Turība” | 1999.

Fiziskās personas statusa problēmas civiltiesiskajās attiecībās Latvijas likumdošanā LPA Raksti Nr.6 | 1999.

“Uzņēmējdarbības likumdošanas loma administratīvo aktu izdošanā Administratīvā un kriminālā justīcija Nr.3 | 1999.

Ārvalstnieka iespējas vadīt savu viena īpašnieka uzņēmumu Latvijas Republikā Zinātniski praktiskās konferences “Mazā un vidējā biznesa tiesiskais nodrošinājums” ziņojumi | 2000.

Artis Stucka

Latvijas Republikas Satversmes 107. panta komentārs (sadarbībā ar M. Badovski) Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. Ringolda Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 503.-526.lpp | 2011.

Administratīvās tiesības. Otrs, pārstrādāts un papildināts izdevums. 352 lpp, Rīga: Juridiskā koledža | 2009.

Jānis Strencis

J.Strencis Viedoklis par kadastrālajām vērtībām un atbilde VZD portāls Delfi.lv | 31.07.2020.