Par mums

Izcila advokāta darbs ir nemanāms. Savus uzdevumus viņš pilda profesionāli, bet mērķus sasniedz ārēji neuzkrītoši un efektīvi.

Zvērinātu advokātu biroja “Dzanuškāns & Partneri” komanda ir domubiedru grupa ar lielu profesionālo pieredzi un kompetenci visdažādākajās jomās. Klienta jautājums nereti aptver dažādas nozares, tāpēc, vēršoties birojā, tiek nodrošināta vairāku kolēģu piesaiste, un tas klientiem dod pamatotu pārliecību, ka viņa jautājums tiks atrisināts vispusīgi.

Visus birojā strādājošos vieno princips – augsti profesionālie standarti, sasniedzot labāko iespējamo rezultātu klientam un vienlaikus dodot labumu arī plašākai sabiedrībai.

Konfidencialitāte, tiesiskā aizsardzība un rezultāti – mūsu biroja galvenie uzdevumi.

Law group in Latvia

Biroja izveides vēsture

Zvērinātu advokātu biroju “Dzanuškāns & Partneri” 2009. gadā nodibināja zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns. Veidojot biroju, tā vadītājam bija skaidra vīzija par to, kādiem speciālistiem ir jābūt biroja komandā. Tieši tāpēc sen lolotā iecere, apvienojot profesionālu komandu, ieguva teicamu izpildījumu. Pirmie biroja darbības gadi pierādīja, ka Latvijā ir pietiekami liels pieprasījums pēc kompetenta padoma kā civillietās, tā arī krimināllietās un arī administratīvajās lietās.

Advokātu specifiskās zināšanas, pieredze un spēja uzņemties un teicami izpildīt klienta doto uzdevumu ir būtiskākais advokāta darba kvalitātes rādītājs. Biroja sekmīgais darbs un līdzšinējie panākumi gūti, jo biroja speciālistiem ir plašas zināšanas un pieredze, piemīt radoša pieeja, kā arī spēja patstavīgi strādāt intensīvos darba apstākļos.

Būtiskas vērtības teicamam darbam ir savstarpējā uzticēšanās, augsta atbildības sajūta, cieņa pret kolēģiem un klientiem, kā arī atbildība pret savas izvēlētās profesijas sniegtajām priekšrocībām.

Darbības pamatprincipi

Zināšanas, pieredze, kompromiss, sadarbība, konfidencialitāte, radoša pieeja, mērķtiecība un skaidrs ceļš, kā sasniegt izvirzīto mērķi – tās ir biroja un biroja advokātu profesionālās darbības pamatvērtības.

Tas, ka klienti izvēlējušies tieši mūsu biroja palīdzību, liecina, ka viņi skaidri apzinās, ka drošība un pārliecība darījumos, ko garantē mūsu ieguldītais darbs, kā arī risku un dažādu dzīves situāciju nianšu izvērtējumā balstīti biroja speciālistu padomi, ir daudz vērtīgāki par samaksāto honorāru un, kā rāda ilggadēja sadarbības pieredze, – neapšaubāmi atmaksājas.

Mūsu sniegtā juridiskā palīdzība iekļauj nopietnu izpētes un nereti arī ilgstošu sagatavošanās darbu, kurā bieži vien tiek iesaistīti vairāki attiecīgajā tiesību jomā specializējušies advokāti. Tieši šāda pieeja garantē visaugstāko kvalitāti un rūpību pakalpojuma sniegšanā, un klients var būt pārliecināts, ka jautājums tiks atrisināts vispusīgi un darba procesā tiks sasniegts labākais iespējamais rezultāts pret kolēģiem un klientiem, kā arī atbildība pret savas izvēlētās profesijas sniegtajām priekšrocībām.

Klienti

Biroja klientu loks ir plašs un daudzveidīgs. Ņemot vērā biroja advokātu teicamo reputāciju un augsto kvalifikāciju, biroja speciālistiem uzticas viņu zināšanu un pieredzes dēļ. Mūsu klientu vidū ir fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldību iestādes, to kapitālsabiedrības, kā arī ārvalstu komersanti. Biroja komanda vienmēr meklē individuālu pieeju katram klientam, lai spētu sekmīgi izpildīt uzticēto uzdevumu.

Mūsu klienti ir prasīgi, un viņiem ir skaidrs redzējums par to, kādu rezultātu viņi vēlas sasniegt, vēršoties pēc juridiskās palīdzības. Labākā un efektīvākā ceļa izvēle klientu mērķu sasniegšanai ir mūsu advokātu darbs.

Biroja klienti ir zinātkāri, viņi vēlas ne tikai saņemt pēc iespējas plašāku informāciju par savas lietas virzību, bet arī uzzināt par aktualitātēm līdzīgu tiesību jautājumu risinājumos.

Mūsu biroja labākā rekomendācija – izcili paveikts darbs un ar sniegto pakalpojumu apmierināts klients, kurš nepieciešamības gadījumā pie mums atgriežas un iesaka mūsu palīdzību arī citiem.