Law group in Latvia
Law group in Latvia

Mareks Šīrants

Zvērināts advokāts

Darbības jomas

  • Komerctiesības
  • Lietu tiesības
  • Saistību tiesības

Izglītība

2000. – 2003. LPA neklātienes doktorants Civiltiesisko zinātņu apakšnozarē.
1997. – 2000. LPA klātienes doktorants Civiltiesisko zinātņu apakšnozarē.
1996. – 1997. RLPA klātienes maģistratūra Civiltiesisko zinātņu apakšnozarē.
1991. – 1996. Latvijas Policijas akadēmija (LPA), profesionālās un akadēmiskās studijas.

Darba pieredze

2014. – pašlaik Zvērināts advokāts, ZAB “Dzanuškāns & Partneri”.
2001. – pašlaik Valdes priekšsēdētājs, SIA “JURSIKO”.
2000. – pašlaik Šķīrējtiesnesis, Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesa.
2002. – 2003. Valdes loceklis, SIA “Tiesību Konsultāciju Birojs”.
2001. – 2004. Valdes loceklis, SIA “DALKIA LATVIA”.
2000. – 2001. Jurists, SIA “RUBIKON LV”.
2002. – 2006. Lektors, BO SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA”.
2000. – 2007. Privāto tiesību katedras lektors, augstskola “Turība”.
1999. – 2001. Juriskonsults, LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
1999. – 2000. Tiesību katedras lektors, Sociālo Tehnoloģiju augstskola.
1999. – 2000. Privāto tiesību katedras asistents, augstskola “Turība”.

Darba valodas

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu