Law group in Latvia
Law group in Latvia

Artis Stucka

Zvērināts advokāts

Darbības jomas

  • Pašvaldību tiesības
  • Administratīvās tiesības

Izglītība

2009. – 2013. Latvijas Universitāte, doktora zinātniskais grāds valststiesībās (Dr.iur).
1999. – 2000. Latvijas Policijas akadēmija, maģistra zinātniskais grāds tiesību zinātnēs (M. iur).
1994. – 1999. Latvijas Policijas akadēmija, jurista kvalifikācija.

Darba pieredze

2014. – pašlaik Zvērināts advokāts, ZAB “Dzanuškāns & Partneri”.
2010. – pašlaik Valststiesību katedras pasniedzējs, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte.
2010. – 2012. Valdes loceklis, Ventspils brīvostas pārvalde.
2010. – 2011. Satiksmes ministra padomnieks juridiskajos jautājumos; vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra padomnieks juridiskajos jautājumos.
2006. – 2010. Valsts sekretāra vietnieks pašvaldību darbības pārraudzības jautājumos, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM).
2003. – 2007. Publisko tiesību katedras lektors, SIA “Biznesa augstskolas Turība”.
2003. – 2006. Juridiskā departamenta direktors, RAPLM.
2003. RAPLM Pašvaldību pārraudzības departamenta direktors.
2003. RAPLM Pašvaldību darbības likumības izvērtēšanas nodaļas vadītājs.
2003. Tiesību zinātņu katedras vadītājs, SIA “Biznesa augstskolas Turība”.
2002. – 2007. Valsts tiesisko zinātņu katedras lektors, Latvijas Policijas akadēmija.
2001. – 2006. Lektors, SIA “Juridiskā koledža”.
2000. – 2002. Valsts tiesisko zinātņu katedras asistents, Latvijas Policijas akadēmija.
1994. – 2003. Dienests Valsts policijā (atvaļinājies ar dienesta pakāpi policijas kapteinis).

Darba valodas

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu