Civiltiesības

Šī ir tiesību nozare, kas nosaka fizisko un juridisko personu savstarpējās mantiskās un nemantiskās attiecības. Tās var izpausties dažādu līgumu noslēgšanā, ģimenes attiecību tiesiskajos risinājumos, īpašumu tiesību īstenošanā, darījumu slēgšanā un citur.

Law company Riga