Atra Vidžupa CV


Artis Vidžups

Zvērināts advokāts


 
 
 
 
 
 
 
 

IZGLĪTĪBA

2004. – šobrīd
1998. – 2000.
1993. – 1998.

|     regulārie Latvijas Zvērinātu Advokātu kolēģijas apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi
|     studijas Latvijas Universitātē, maģistra grāds tiesību zinātnēs
|     studijas Latvijas Universitātē, juridiskā fakultāte, jurista kvalifikācija

DARBA PIEREDZE

2016. – šobrīd
2007. – 2016.
2004. – 2007.
2002. – 2004.
2000. – 2002.
 
1998. – 2000.
1997. – 2000.

|     individuāli praktizējošs zvērināts advokāts
|     ”Agra Eglīša advokātu birojs”, zvērināts advokāts
|     ”Agra Eglīša advokātu birojs”, zvērināta advokāta palīgs
|     AS “Parekss banka”, jurists
|     SIA “Fortech” (“Microlink Group”), juridiskās daļas vadītājs;
      iekšējais kvalitātes vadītājs ISO 9001
|     SIA “Microlink Datori”, juristkonsults
|     SIA “Fortech” (“Microlink Group”), juristkonsults

DARBA VALODAS

 
 
 

|     Latviešu
|     Angļu
|     Krievu

       :: Atpakaļ

Dzanuškāns & Partneri © 2016 jdz.lv · Visas tiesības paturētas · Ar prieku izstrādāja → WEBMEISTARS