Arta Stuckas CV


Artis Stucka

Zvērināts advokāts

 

DARBĪBAS JOMAS:
- pašvaldību tiesības
- administratīvās tiesības


 
 
 

IZGLĪTĪBA

2009. – 2013.
1999. – 2000.
1994. – 1999.

|     Latvijas Universitāte, doktora zinātniskais grāds valststiesībās (Dr.iur)
|     Latvijas Policijas akadēmija, maģistra zinātniskais grāds tiesību zinātnēs (M. iur)
|     Latvijas Policijas akadēmija, jurista kvalifikācija

DARBA PIEREDZE

Kopš 2014.gada
Kopš 2010. gada
2010.-2012.
2010.-2011.
 
2006.-2010.
 
2003.-2007.
2003.-2006.
2003.
2003.
2003.
2002. – 2007.
2001. – 2006.
2000. – 2002.
1994. – 2003.

|     Zvērināts advokāts zvērinātu advokātu birojā “Dzanuškāns & Partneri”.
|     Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību katedras pasniedzējs.
|     Ventspils brīvostas pārvaldes valdes loceklis.
|     Satiksmes ministra padomnieks juridiskajos jautājumos; vides aizsardzības un reģionālas
      attīstības ministra padomnieks juridiskajos jautājumos.
|     Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) valsts sekretāra vietnieks
      pašvaldību darbības pārraudzības jautājumos.
|     SIA «Biznesa augstskolas Turība» Publisko tiesību katedras lektors
|     RAPLM Juridiskā departamenta direktors
|     RAPLM Pašvaldību pārraudzības departamenta direktors
|     RAPLM Pašvaldību darbības likumības izvērtēšanas nodaļas vadītājs
|     SIA «Biznesa augstskolas Turība» Tiesību zinātņu katedras vadītājs
|     Latvijas Policijas akadēmijas Valsts tiesisko zinātņu katedras lektors
|     SIA «Juridiskā koledža» lektors
|     gads Latvijas Policijas akadēmijas Valsts tiesisko zinātņu katedras asistents
|     dienests Valsts policijā (atvaļinājies ar dienesta pakāpi policijas kapteinis)

DARBA VALODAS

 
 
 

|     Latviešu
|     Angļu
|     Krievu

       :: Atpakaļ

Dzanuškāns & Partneri © 2016 jdz.lv · Visas tiesības paturētas · Ar prieku izstrādāja → WEBMEISTARS