Par mums

Biroja izveides vēsture

Zvērinātu advokātu biroju „Dzanuškāns & Partneri” (turpmāk tekstā – birojs) 2009. gadā nodibināja zvērināts advokāts Jānis Dzanuškāns. Veidojot biroju, tā vadītājam bija skaidra vīzija par to, kādiem speciālistiem ir jābūt biroja komandā. Tieši tāpēc sen lolotā iecere, apvienojot profesionālu komandu, ieguva teicamu izpildījumu. Pirmie biroja darbības gadi pierādīja, ka Latvijā ir pietiekami liels pieprasījums pēc kompetenta padoma gan civillietās, gan krimināllietās, gan arī citās nišās, kādas rada specifiski jautājumi, kuriem risinājumu var piedāvāt mūsu birojs.

Advokātu specifiskās zināšanas, pieredze un spēja uzņemties un teicami izpildīt klienta doto uzdevumu ir būtiskākais advokāta darba kvalitātes rādītājs, un tas attiecas arī uz advokātu biroju kopumā. Biroja sekmīgais darbs un līdzšinējie panākumi gūti, jo biroja speciālistiem ir plašas zināšanas un pieredze, piemīt radoša pieeja, kā arī spēja strādāt patstāvīgi intensīvos darba apstākļos. Būtiskas vērtības teicamam darbam ir savstarpējā uzticēšanās, augsta atbildības sajūta, cieņa pret kolēģiem un klientiem, kā arī atbildība pret savas izvēlētās profesijas sniegtajām priekšrocībām.

Darbības pamatprincipi

Zināšanas, pieredze, kompromiss, sadarbība, konfidencialitāte, radoša pieeja, mērķtiecība un skaidrs ceļš, kā sasniegt izvirzīto mērķi – tās ir biroja un biroja advokātu profesionālās darbības pamatvērtības.

Tas, ka klienti izvēlējušies tieši mūsu biroja pakalpojumus, liecina, ka viņi skaidri apzinās, ka drošība un pārliecība darījumos, ko garantē mūsu ieguldītais darbs, kā arī risku un dažādu dzīves situāciju nianšu izvērtējumā balstīti biroja speciālistu padomi, ir daudz vērtīgāki par samaksāto honorāru un, kā rāda ilggadēja sadarbības pieredze, – neapšaubāmi atmaksājas.

Mūsu sniegtā juridiskā palīdzība iekļauj nopietnu izpētes un nereti arī ilgstošu sagatavošanās darbu, kurā bieži vien tiek iesaistīti vairāki attiecīgajā tiesību jomā specializējušies juristi. Tieši šāda pieeja garantē visaugstāko kvalitāti un rūpību pakalpojuma sniegšanā, un klients var būt pārliecināts, ka jautājums tiks atrisināts vispusīgi un darba procesā tiks sasniegts labākais iespējamais rezultāts.

Klienti

Biroja klientu loks ir plašs un daudzveidīgs. Ņemot vērā biroja advokātu teicamo reputāciju un augsto kvalifikāciju, biroja speciālistiem uzticas viņu zināšanu un pieredzes dēļ. Mūsu klientu vidū ir fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldību iestādes, to kapitālsabiedrības, kā arī ārvalstu komersanti. Biroja komanda vienmēr meklē individuālu pieeju katram klientam, lai spētu sekmīgi izpildīt uzticēto uzdevumu.

Mūsu klienti ir prasīgi, un viņiem ir skaidrs redzējums par to, kādu rezultātu viņi vēlas sasniegt, vēršoties pēc juridiskās palīdzības. Labākā un efektīvākā ceļa izvēle klientu mērķu sasniegšanai ir mūsu advokātu darbs.

Biroja klienti ir zinātkāri, viņi vēlas ne tikai saņemt pēc iespējas plašāku informāciju par savas lietas virzību, bet arī uzzināt par aktualitātēm līdzīgu tiesību jautājumu risinājumos.

Mūsu biroja labākā rekomendācija – izcili paveikts darbs un ar sniegto pakalpojumu apmierināts klients, kurš nepieciešamības gadījumā pie mums atgriežas un iesaka mūsu pakalpojumus arī citiem.

Meklētājs:
Mēneša citāts:
Zvērināts advokāts
Jānis Dzanuškāns:
„Juristi bieži atrodas politikas tuvumā, – un tas ir saprotami. Ikviens nopietni domājošs politiķis vēlas būt kādas sabiedrībai noderīgas idejas iniciators, taču katra politiskā griba ir juridiski korekti jāformulē.”
Saglabā mūsu kontaktus tālrunī:

Dzanuškāns & Partneri © 2016 jdz.lv · Visas tiesības paturētas · Ar prieku izstrādāja → WEBMEISTARS