Sabiedrisko attiecību atbalsts

Demokrātiskā sabiedrībā tiesvedību norises un juridisku strīdu gadījumos nereti tiek iesaistīti plašsaziņas līdzekļi, tādejādi jautājuma risināšanā iesaistot plašāku sabiedrību, radot draudus organizācijas vai uzņēmuma reputācijai un negatīvi ietekmējot vēlamo sasniedzamo rezultātu.

Mērķtiecīgs un stratēģisks sabiedrisko attiecību atbalsts ir izšķirīgi svarīgs ne tikai sarežģītu tiesvedību gadījumos un krīžu vadībā. Tas var nodrošināt pozitīvu publicitāti un atbalstu noteiktos, organizācijai un uzņēmumam svarīgos jautājumos viedokļu līderu, mērķauditoriju vidū un plašākā sabiedrībā.

Zvērinātu advokātu birojs „Dzanuškāns & Partneri” izprotot klientu vēlmes un vajadzības, kā arī juridisko jautājumu specifiku, piedāvā kompetentu risku izvērtējumu, stratēģisku atbalstu sabiedrisko attiecību plānošanā, kā arī sabiedrisko attiecību risinājumu īstenošanu.

Sabiedrisko attiecību iespējas ir plašas, un zvērinātu advokātu birojam „Dzanuškāns & Partneri” ir pieredze sabiedrisko attiecību atbalsta nodrošināšanā mūsu klientiem. Tāpēc situācijās, kad tas ir nepieciešams, atbilstoši klienta vajadzībām birojs sniegs kompetentu situācijas izvērtējumu un izstrādās sabiedrisko attiecību stratēģiju klienta mērķu sasniegšanai.

Meklētājs:
Mēneša citāts:
Zvērināts advokāts
Jānis Dzanuškāns:
„Juristi bieži atrodas politikas tuvumā, – un tas ir saprotami. Ikviens nopietni domājošs politiķis vēlas būt kādas sabiedrībai noderīgas idejas iniciators, taču katra politiskā griba ir juridiski korekti jāformulē.”
Saglabā mūsu kontaktus tālrunī:

Dzanuškāns & Partneri © 2016 jdz.lv · Visas tiesības paturētas · Ar prieku izstrādāja → WEBMEISTARS