Kriminālprocess

| Izdrukāt |

Kriminālprocesa likuma 19. panta pirmā daļa paredz, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Mūsu biroja advokāti veic kvalificētu un profesionālu aizstāvību un pārstāvību sarežģītās krimināllietās gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, jo īpaši apelācijas un kasācijas instances tiesā.

Birojs specializējies personu aizstāvībā kriminālprocesos par noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā (finanšu un ekonomiskie noziegumi) un valsts institūciju dienestā (amata noziegumi).