Civiltiesības

| Izdrukāt |

Šī ir tiesību nozare, kas nosaka fizisko un juridisko personu savstarpējās mantiskās un nemantiskās attiecības. Tās var izpausties dažādu līgumu noslēgšanā, ģimenes attiecību tiesiskajos risinājumos, īpašumu tiesību īstenošanā un citur.

Birojs sniedz palīdzību un konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos un īpaši adopcijas un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī nodrošinām pārstāvību laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos un sagatavojam laulības līgumu reģistrāciju laulāto mantisko attiecību reģistrā.