Civiltiesības

Šī ir tiesību nozare, kas nosaka fizisko un juridisko personu savstarpējās mantiskās un nemantiskās attiecības. Tās var izpausties dažādu līgumu noslēgšanā, ģimenes attiecību tiesiskajos risinājumos, īpašumu tiesību īstenošanā un citur.

Birojs sniedz palīdzību un konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos un īpaši adopcijas un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī nodrošinām pārstāvību laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos un sagatavojam laulības līgumu reģistrāciju laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Meklētājs:
Mēneša citāts:
Zvērināts advokāts
Jānis Dzanuškāns:
„Juristi bieži atrodas politikas tuvumā, – un tas ir saprotami. Ikviens nopietni domājošs politiķis vēlas būt kādas sabiedrībai noderīgas idejas iniciators, taču katra politiskā griba ir juridiski korekti jāformulē.”
Saglabā mūsu kontaktus tālrunī:

Dzanuškāns & Partneri © 2016 jdz.lv · Visas tiesības paturētas · Ar prieku izstrādāja → WEBMEISTARS