Administratīvais process

Administratīvais process ir izveidots, lai garantētu cilvēktiesību ievērošanu un nodrošinātu gan sabiedrībai, gan personai taisnīgu rezultātu konkrētajās tiesiskajās attiecībās.

Administratīvajā procesā, jo īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonu tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tāpēc iestādes un tiesas rīcībai jāatbilst tiesību normām, taču ne vienmēr tas tā notiek.

Birojs sniedz nepieciešamās konsultācijas, Jūsu likumīgo tiesību un interešu garantēšanā visa administratīvā procesa gaitā – sagatavosim nepieciešamos dokumentus un pēc nepieciešamības pārstāvēsim Jūsu intereses attiecīgajās valsts, pašvaldību iestādēs vai tiesā.

Meklētājs:
Mēneša citāts:
Zvērināts advokāts
Jānis Dzanuškāns:
„Juristi bieži atrodas politikas tuvumā, – un tas ir saprotami. Ikviens nopietni domājošs politiķis vēlas būt kādas sabiedrībai noderīgas idejas iniciators, taču katra politiskā griba ir juridiski korekti jāformulē.”
Saglabā mūsu kontaktus tālrunī:

Dzanuškāns & Partneri © 2016 jdz.lv · Visas tiesības paturētas · Ar prieku izstrādāja → WEBMEISTARS