Darbības jomas un specializācija

| Izdrukāt |

Birojā praktizē vairāki pieredzējuši zvērināti advokāti, tāpēc biroja specializācijas loks ir plašs. Zvērinātu advokātu biroju „Dzanuškāns & Partneri” (turpmāk tekstā – birojs) advokāti piedāvā klientiem juridiskos pakalpojumus civiltiesību, administratīvo tiesību jomās, kriminālprocesā un valsts pārvaldes juridisko jautājumu risināšanā. Biroja advokāti specializējušies tādās civiltiesību jomās kā ģimenes tiesības, saistību tiesības un komerctiesības. Birojs īpaši specializējies bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas jautājumos.

Būtisku mūsu ikdienas prakses daļu veido arī klientu interešu pārstāvība dažādos tiesu procesos – civillietās, administratīvajās lietās un šķīrējtiesu procesos. Mūsu Biroja speciālisti nodrošina arī klientu aizstāvību sarežģītās krimināllietās.

Ņemot vērā ievērojamo biroja dibinātāja un darbinieku pieredzi, advokātu birojam ir ekskluzīva kompetence valsts pārvaldes, civildienesta, publisko iepirkumu, kā arī ar imigrāciju un emigrāciju saistīto jautājumu risināšanā, tostarp palīdzība vīzu un uzturēšanās atļauju iegūšanā.